22 mei  Muze in de Vesting

Ter ere van het 35 jarig jubileum vn de koffie concerten in het Garnizoenskerkje is deze middag

georganiseerd door o.a. Willem Friedrich m.m.v. de Theaterschool van de Tramwerkplaats.

 

 

      

 

De vele bezoekers werden in groepen verdeeld en onder leiding van "Piekeniers"naar de verschillende locaties

begeleid waar een concert van 30 minuten werd gegeven . Tijdens deze middag kon de deelnemer 3 concertjes bijwonen.

 

   

 

 

Gezien de weersvoorspellingen en dreigende buien zijn de buitenlocaties veranderd in binnenlocaties.

Van het kerkje tot de paardestaal, van schuur tot huiskamer, van het een naar het ander samen met de Piekeniers.

    

 

   

 

 

 

     

 

Een unieke dag in een mooie sfeer die werd afgesloten met swingende jazz in het midden van ons dorp.